Dæksler i græsplænen

Dæksler i græsplænen

Jesmig Brønddæksler® leverer også dæksler, hvor det er muligt at tilplante dækslet med græs, hvorved det ”skjules” i græsplænen. Det er naturligvis stadig muligt at komme til brøndene ved opståede problemer.

I tørre perioder er det imidlertid nødvendigt at vande græsset i dækslerne.

Specielt ved disse dæksler er, at der er huller i bunden af dækslet, således at vandet stille kan løbe igennem, så græsset ikke drukner.

Jesmig Brønddæksler® producerer 2 størrelser dæksler til græs, begge med en dækselhøjde på 75 mm, idet der skal være en vis mængde næringsholdig jord, så græsset kan leve.

Tjek eventuelt øvrige tekniske data her.

Skitse af Jesmig Brønddæksler T2-70G monteret på en betonbrønd.

 
Dæksler i græsplænen | Skitse

Ønsker du at se en montagevejledning, og hvordan et dæksel til græs kan integreres, så tjek denne side Jesmig Brønddæksel monteringsvejledning til græsplæne.

Jesmig dæksler med græs | Dæksler i græsplænen
Dæksler til græs ø315 og ø425
Dæksler til græs ø600
Jesmig dæksel i græsplæne | Dæksler i græsplænen
Galleri

Brønddæksler er afprøvet og godkendt efter DS/EN124 Teknologisk Institut samt registreret under EU’s Varemærker og Design No. 001641408-0001.