Monteringsvejledning

Vær opmærksom på ved brug af furematerialer til faste furer at det ikke kommer imellem karmen og dækslet, da dette låser dækslet fast!

Betonbrønde – Trin for trin

 • Brøndens eksisterende betonring tilpasses til den ønskede højde.
  Der bør udlægges et lag cement-mørtel omkring den eksisterende betonring, som tilpasses med karmens yderkanter. Dette sikrer at det underliggende grus ikke udvaskes til brønden
 • Højden af dækselkarm skal være 4 – 6 mm under flisernes under-side, så der kan ligge sand mellem flise og karm langs dækselkarmens yderside
 • Det er en god ide, at 1 helst 2 sider af brøndkarmen følger en flisekant. Dette sikrer færrest skæringer af fliserne
 • Da brøndkarmen kan bevæge sig under monteringen, kan det være nødvendigt at sætte belastning henover, medens betonen tørre
 • Efter at alle fliserne omkring dækslet er tilpasset og lagt, fyldes mellemrummene mellem fliserne og karm med fint sand, så dækslet derved ligger låst
 • Fliserne i dækslet skal limes ned i dækslet med fliselim eller med betonmørtel 
 • Sidst efterfyldes omkring dækslet og karm med fint sand, så alle fliserne ligger fast
 • Husk ikke at betræde dækslet i mindst 48 timer efter limningen

Plastbrønde – Trin for trin

 1. Plastbrønden afkortes til henholdsvis 70 eller 90 mm under færdig flise/belægningshøjde.
 2. Der sættes en brøndkegle eller topringe som dækselkarmen skal hvile på, da plastbrønden i sig selv ikke kan tåle nogen form for belastning. Toppen af brøndkeglen eller topringen skal være 65 eller 85 mm under færdig flise/belægningshøjde.
 3. Omkring brøndkeglen eller topringen lægges en gang betonmix i en tykkelse af min 50 mm og en brede på omkring 100 mm.
 4. Hvis man ønsker, kan betonmixen undlades og der monteres i stedet for en flydende skørt der lægges oven på brøndkeglen og giver en tæt samling mellem brønd og dæksel.
 5. Dækselkarmen lægges oven på brøndkeglen eller topringen så den flugter med f.eks. 2 flisekanter.

  *Det er ikke nødvendigt at brønden er centreret i dækslet, men må gerne afvige 15% af brønddiameteren.

Tagnedløb & brønd – Trin for trin

Tagnedløb:

 1. Du starter med at skære den øverste betonkant af så højden passer til 5mm under underkant flise.
 2. Herefter monterer du et plast rørstykke (orange PVC) som passer ned i betonrøret (100mm).
 3. Rørstykket er typisk 200 mm højt. Her sættes ned i og beskyttelsen henover.
 4. Du monterer / skære fliserne helt hen til plast røret.

Brønd:

 1. Du starter med at skære den øverste betonkant af så højden passer til 15mm under underkant flise
 2. Du laver lidt fugtigt tørbeton som lægges rundt om brønden i 5 cm. tykkelse
 3. Fliserne lægges næsten helt hen til brønden så dækselkarmen netop kan være der. Her tages højde for flisernes kanter og hvordan dækslet skjules bedst
 4. Dækselkarmen lægges så overkant af karmen er ca. 2 mm under færdig flisehøjde
 5. Betonen nede under dækslet tilrettes så der er fald hen mod brøndhullet
 6. Sidst monteres fliserne i dækslet – Limes bedst med fliseLip