Brønddæksler i høj kvalitet

Montering og vedligeholdelse

Monteringsvejledning på video

Montering af dæksel eller rist

Jesmig – Vedligeholdelsesvejledning

Jesmig Dæksler og Riste

Jesmig dæksler og riste er designet til montage udendørs med en meget lang levetid.
Dette er baseret på den antagelse, at al service og vedligehold udføres som beskrevet i denne brugervejledning.

Kontrol før ibrugtagning
Før idriftsættelse skal det kontrolleres, at alle dele er installeret i henhold til denne brugsanvisning.
Kontrollér følgende:
– Fundamentet, brøndkegle, topring er sat i henhold til kloak- og afløbsnormen.
– At skørtet er monteret korrekt med gummiring og ikke støtter/hviler direkte på plastbrønden.
– At alle kanter er rengjort for limrester eller anden snavs.
– At sand / fugemateriale mellem dækslet og karm fjernes, da kemien i nogle af disse fugemasser går i forbindelse med galvaniseringen og gør at dækslet låses fast.

Dette gentages efter at området er blevet sandfuget og sandet er bortfejet.

Vedligeholdelse
Årligt og i forbindelse med overfladerengøring af belægningen omkring dækslet skal dækslet ligeledes løftes op og kanterne rengøres, således at dækslet ikke låser sig fast af det sammenpressede sand og slam/skidt, der måtte lægge sig i hullerne mellem dæksel og karm.
Enkelte sandtyper / fugemateriale indeholder kemi, der sikrer at ukrudt og andet ikke vokser op mellem fliserne. Disse sandtyper går i forbindelse med galvaniseringen og gør at dækslet låses fast.

Ved beskadigelse af galvaniseringen
Jesmig brønddæksel er produceret af smedejern, hvorefter de gennemgår en korrosionsbeskyttelse ved galvanisering, som gør dem rustfri. Beskadiges galvaniseringen vil dækslet begynde at ruste. Ved en evt. skade på galvaniseringen skal skaden derfor renses og behandles med specielmaling. Anvend evt metalmaling fra Hammerite.

Find dit produkt