Jesmig Specialdæksler

specialDæksler

Jesmig Brønddæksler® - moderne og stilfulde specialdæksler

Jesmig Brønddæksler laver også specialdæksler som eksempelvis:

  • kælderlem til køkkenet
  • dæksler til pumpebrønde
  • teknik- og gøglerdæksler
  • specialdæksler efter mål
  • kantstensdæksler

Vi har blandt andet udviklet gøglerdæksler til Damhustorvet i samarbejde med Rødovre kommune.
Damhustorvet var før en parkeringsplads, der nu er blevet forvandlet til et opholdsrum med bænke, lysende kunst og med Jesmig Gøglerdæksler integreret i belægningen til bl.a. pølsevognen samt musik- og kulturopvisninger.

Nyhed - Gøglerdæksel til både strøm, vand og afledning af gråt spildevand!

Vi har udviklet videre på vores gøglerdæksel, da der fra Nyborg Torv var et ønske om også at kunne aflede gråt spildevand foruden at hive strøm og vand fra dækslet. Dette resulterede i, at vi har fremstillet et dæksel med et større gøglerhul end før. Dette giver yderligere anvendelsesmuligheder som for eksempel i forbindelse med udeservering på fortov, på pladser, i parker og på parkeringspladser foran egen facade. 

Nyhed - Jesmig har produceret et kanstens-dæksel

Nyt kantstensdæksel fra Jesmig Brønddæksler løser det store problem med løse kantsten over vejbrønde. Vores nye dæksel er fremstillet i samarbejde med Ingels & Co A/S og Hillerød Forsyning.
Det nye dæksel, der er godkendt til tung trafik, leveres i 3 forskellige udgaver, så de både kan anvendes mellem cykelsti og vej samt mellem cykelsti og fortov.
Dækslet kan både anvendes ved nyanlæg og indbygges i eksisterende vej-/cykelsti forløb.  

Jesmig Brønddæksler på Damhustorvet
Jesmig Gøglerdæksler
Københavns Lufthavn terminal 2-3
Københavns Lufthavn Terminal 2-3

Information om

Vores specialdæksler

Jesmig Brønddæksler® er produceret af smedejern, hvorefter de gennemgår en korrosionsbeskyttelse ved galvanisering, som gør dem rustfri. Husk derfor ikke at beskadige galvaniseringen, da den ellers vil begynde at ruste ved den opståede skade. Ved en eventuel skade skal skaden renses og behandles med specialmaling. Alternativt kan anvendes metalmaling fra Hammerite.

Da vi ikke på forhånd ved, hvilken belægning der skal monteres i dækslet, har vi i samråd med DTI været nødsaget til at trykprøve dækslerne uden belægning. Dette giver noget kraftigere dæksler end nødvendigt. Eksempelvis kan 1,5 tons dækslet klare 3-4 tons, og dækslet på 12,5 tons kan klare 25-30 tons, såfremt fliserne/herregårdsstenene er indstøbt efter vores anbefalinger.

Som belægningsoverflade i dækslerne kan integreres mange forskellige belægningstyper. Her kan bl.a. nævnes:

Brønddæksler er afprøvet og godkendt efter DS/EN124 Teknologisk Institut samt registreret under EU’s Varemærker og Design No. 001641408-0001.