Jesmig Specialdæksler

specialDæksler

Jesmig Brønddæksler® - moderne og stilfulde specialdæksler

Jesmig Brønddæksler® laver også specialdæksler som b.la.:

  • kælderlem til køkkenet
  • dæksler til pumpebrønde
  • teknik- og gøglerdæksler
  • specialdæksler efter mål

Vi har blandt andet udviklet gøglerdæksler til Damhustorvet i samarbejde med Rødovre kommune.

Jesmig Brønddæksler på Damhustorvet

Damhustorvet var en parkeringsplads, der blevet forvandlet til et opholdsrum med bænke, lysende kunst og med Jesmig Gøglerdæksler integreret i belægningen til bl.a. pølsevognen i baggrunden samt musik og kulturopvisninger.


Jesmig Teknik og Gøgler dæksel Jesmig Teknik og Gøglerdæksel set med el-installation
Fredede bygninger

Jesmig Brønddæksler® har bl.a. leveret til Holbæk Seminarium, hvor eksisterende brønde og riste er skjult med Jesmig Dæksler og Afløbsriste.

Holbæk Seminarium
Holbæk Seminarium – fredet bygning hvor Jesmig Dæksler skjuler brøndene
 a
Jesmig Brønddæksler på Damhustorvet
Jesmig Gøglerdæksler
Københavns Lufthavn terminal 2-3
Københavns Lufthavn Terminal 2-3

Information om

Vores specialdæksler

Jesmig Brønddæksler® er produceret af smedejern, hvorefter de gennemgår en korrosionsbeskyttelse ved galvanisering, som gør dem rustfri. Husk derfor ikke at beskadige galvaniseringen, da den ellers vil begynde at ruste ved den opståede skade. Ved en eventuel skade skal skaden renses og behandles med specialmaling. Alternativt kan anvendes metalmaling fra Hammerite.

Da vi ikke på forhånd kan vide, hvilken belægning der skal monteres i dækslet, har vi i samråd med DTI været nødsaget til at trykprøve dækslerne uden belægning. Dette giver noget kraftigere dæksler end nødvendigt. Eksempelvis vil 1,5 tons dæksel kunne klare 3-4 tons, og den på 12,5 tons kan tage 25-30 tons, hvis fliserne/herregårdsstenene er indstøbt efter vores anbefalinger.

Som belægningsoverflade i dækslerne kan integreres mange forskellige belægningstyper. Her kan bl.a. nævnes:

Brønddæksler er afprøvet og godkendt efter DS/EN124 Teknologisk Institut samt registreret under EU’s Varemærker og Design No. 001641408-0001.